El molètta - Cabaret Milano Duemila

di: popolare
 

 

Òh dònn gh’è chì el molètta
se gh’avii el coltell coi dent
se gh’avii la forbesètta
che la taja pù per nient
cortèll e forbesètta
òh dònn portemi chì
nò gh’è nissun molètta
che ‘l mòla mèj de mì,
no gh’è nissun molètta
che ‘l mòla mèj de mì.

 

Eh gira la roeuda la gira
e gira la roeuda e la va
gira, gira, Giovann che ven sira,
ma la roeuda la stenta a girà.

 

L’è on pèzz che foo girà
‘sta roeuda innanzi e indree,
ma mai podaroo vanzà
cinch ghèj de ‘sto mestee
l’è inutil penagh sora
l’è inscì che la gh’ha de ‘ndà
‘sta roeuda sòtta e sora
mì gh’hoo de fà girà
‘sta roeuda sòtta e sora
mì gh’hoo de fà girà.

 

Eh gira la roeuda la gira…

 

Lassem che ‘l mond el gira
e gira anca a luna
come i tosann de sira
in cerca de fortuna
e mì col mè carrètt
voo in gir de chi e de là
oh dònn gh’è chi el molètta,
se gh’avii de fà molà,
òh dònn gh’è chì el molètta,
se gh’avii de fà molà.

 

Eh gira la roeuda la gira…

Cerca

Facebook!