El nòst dialètt - Cabaret Milano Duemila

di: Michele Longo

 

 

L’è bèll girà el mond, vedè i tradizion
ghe n’era e ghe n’è semper a million,
ma poeu tornà chì anmò, mì gh’hoo minga pretes
mì gh’hoo domà in del coeur el Milanes.
Te sentet el cines, te ‘scoltet l’egizian
te par pù nanca de vèss chi a Milan,
che bèlla gioventù, tosann e giovinòtt,
ma parlà in milanes, pròppi nagòtt!

Beata integrazion, l’è bèll vèss poliglòtt,
parlà in ingles e anca in ostrogòtt,
de tanta umanità vegnuda chi per lavorà
Milan i ha brasciaa sù col coeur in man.
E a tal confusion, la gh’è ona soluzion
basta integrass ‘me i nòster bèi terron,
ma gh’emm tutt de imparà, dai nòst bei veggètt
che hann mai desmentegaa el nòst dialètt,
che hann mai desmentegaa el nòst dialètt.

Cerca

Facebook!