E nascerà l'amor - Cabaret Milano Duemila

di: Walter Valdi

 

Tì, tì che te tacchet i tacch
taccom i tacch a mì
mì che son chì
che son chì senza on tòcch de tacch
tì che te tacchet i tacch
tì che te tacchet i tacch.

Mì gh’hoo de taccatt i tacch a tì
tacchetti tì i tò tacch
son chì anca mì
che gh’hoo tutt’i tacch a tòcch
tacchetti tì i tò tacch
tacchetti tì i tò tacch.

Taccom i tacch
tì che te tacchett i tacch
tì tacchi nò
tacchetti tì i tò tacch.
Se tì, tì che te tacchett i tacch
te tacchett i tacch a mì
allora mì dòpo te tacchi i tacch a tì
“e nascerà l’amor”
“e nascerà l’amor”.

Se invece tì, tì che te tacchett i tacch
te tacchett minga i tacch a mì
che son chi senza on tòcch de tacch
allora mì te tacchi minga i tacch a tì
resti chì senza on tòcch de tacch
e tì con tutt’i tacch a tòcch.

“E, e può nascere anche l’odio.
Senti che cosa ti dico: può nascere anche l’odio”.
E l’è facil che succed inscì
e per fòrza, ti te ghe tacchett minga i tacch a vun
“nasce l’odio”.
E poeu mì hoo minga capii
perché gh’hemm minga de fà come disi mì,
saria inscì facil, eh, scusa….

Tì, tì che te tacchett i tacch
te tacchett i tacch a mì
e allora mì dòpo te tacchi i tacch a tì
“e nascerà l’amor
e nascerà l’amor”.

Cerca

Facebook!