Nostalgia de Milan - Cabaret Milano Duemila

di: Bracchi - Danzi
Edizioni: Curci

 

 

Stasera sont in vèna de fà ‘l sentimental
la nòtt l’è inscì serèna, ma mì me senti mal
te scrivi: “Cara mama son stuff de restà chì
el mè Milan ‘l me ciama visin a tì”.

Oh mama mia, mì son lontan,
ma gh’hoo la nostalgia del mè Milan.
Mì voraria tornà doman, t'el giuri corraria
col coeur in di man.
Vedè la Madonina, sentì ‘l mè bèll dialètt
svegliass ona mattina in del mè lètt.
Oh mama mia, inscì lontan, t'el giuri piangiaria
pur de vèss a Milan.

La par ‘na stupidada se pensi ai mè Bastion
e foo ‘na siffolada per cascià giò ‘l magon
e quand ven giò la sera ricòrdi i bèi tosann
rivedi la ringhera di mè vint’ann.

Oh mama mia, mì son lontan,
ma gh’hoo la nostalgia del mè Milan.
Mì voraria tornà doman, t'el giuri corraria
col coeur in di man.
Vedè la Madonina, sentì ‘l mè bèll dialètt
svegliass ona mattina in del mè lètt.
Oh mama mia, inscì lontan, t'el giuri piangiaria
pur de vèss a Milan.

musica

Oh mama mia, inscì lontan, t'el giuri piangiaria
pur de vèss a Milan.

Cerca

Facebook!