Adasi adasi - Cabaret Milano Duemila

di: Aurelio Barzaghi

 

 

Adasi, adasi, on poo dì per dì
me accòrgi che vivi appèna per tì.
La strada l’è longa, l’è tutta de fà
se gh'è ona quai busa bisògna saltà.

Damm la man che ‘ndèmm, te pòrti mì,
prima de tusscòss te ghe see tì
e se incontrarèmm ona quai salida
numm ghe la farèmm senza fadiga.

Adasi, adasi comincia a fà on pass,
l’è ora de moeuves, ma senza taccass.
La strada l’è longa, l’è pièna de scur
se manca la riga se va contra ‘l mur.

Damm la man che ‘ndèmm, te pòrti mì,
l’è on poo prèst de ‘nda in de per tì,
ma quand te imparareet a camminà
ricòrdes ògni tant del tò papà.

musica

ma quand te imparareet a camminà
ricòrdes ògni tant del tò papà.

Cerca

Facebook!