Mì sont on malnatt - Cabaret Milano Duemila

di: Brassens; Svampa

 

Hoo perduu la trebisonda
quand hoo vist passà
la Rosètta tutta bionda
insèma al sò papà:
s’te savèsset che donètta
a vedela andà
l'era ròba de mangiala
insèma al papà!

Mì gh'hoo dii «de la Madònna
tì te see ’l ritratt
ch'el Signor me le perdòna
mì sont on poo matt.

E se ’l me perdòna nò
el pò andà a ciappà i ratt
oramai sont pù on gandolla
mi sont on malnatt!

L'era adree per andà al vèsper
a pregà ’l Signor
sont andaa a sgagnagh i laver
per sentì el savor.
La me varda tutta rossa
e la me dis «tì uhì!»
poeu la me basa la bocca
i dònn fann inscì!

Mì gh'hoo dii: «santa Madonna
ven insèma a mì»
ch'el Signor me le perdòna,
mì pensi per mì!
 

E se ’l me perdòna nò
el pò andà a ciappà i ratt
oramai son pù on gandolla
mì sont on malnatt!

L'era ‘na gran brava tosa
frèsca ‘me on sorbètt
gh'hoo dervii on poo de camisa
per toccagh i tètt.
La me varda de rabbiosa
e la me dis «ti uhì!»
poeu la trà via la camisa
i dònn fann inscì!

Gh'ho streppaa giò la sottana
l'era de velluu
ch'el Signor me le perdòna
ghe l'hoo fada pù!

E se ’l me perdòna nò
el pò andà a ciappà i ratt
oramai son pù on gandolla
mì sont on malnatt!

Hoo perduu la trebisonda
quand la m’ha lassaa
«bene, arrivederci e in gamba!»
a gh'è staa nient de fà.
La sarà giamò sposada
cont on quai terron
che la tegn sarada in cà
per salvà l'onor.

A me resta solamente
la soddisfazion
d'avègh faa ona pastrugnada
prima d'on terron!

Se ‘l Signor el disarà
«va tì a ciappà i ratt
el savevi giamò prima,
mì sont on malnatt!

Se ‘l Signor el disarà
«va tì a ciappà i ratt
el savevi giamò prima,
mì sont on malnatt!

Cerca

Facebook!