Le porte - Cabaret Milano Duemila

di: Popolare

 

 

Te see ricòrdet i temp indree
quand andavom a spazzà i pollee
spazzà i pollee, robà i gain
òra prò nòbis.

A Pòrta Romana, ier sera pioveva
a Pòrta Vittoria, ier sera pioveva
a Pòrta Venèzia, ier sera pioveva
a Pòrta Noeuva, ier sera pioveva
a Pòrta Garibaldi, ier sera pioveva
a Pòrta Vòlta, ier sera pioveva
a Pòrta Magenta, ier sera pioveva
a Pòrta Gènoa, , ier sera pioveva
a Pòrta Cicca, ier sera pioveva
a Pòrta Ludovica, ier sera pioveva
a Pòrta Vigentina, ier sera pioveva

eh…. Bèi temp allora
a taccaa ai pòrt a gh’era nissun
adèss cont tutt el traffich che gh’è
son costrètt a portà la Ginètta foeura in di praa,
ma ecco l’inconveniente

Mì gh’hoo mai faa ona propòsta inscì bèlla
ma de portala ma sì in camporèlla
siccome a Milan gh’è minga de spazzi
uella mì la pòrti là, foeura del dazzi.

Là foeura del dazzi gh’è minga de cà
Ohè mì la ruzzi là in mèzz al praa
ma in mèzz al praa gh’è bagnada l’erbètta
lee la scarliga e la pèrd la scarpètta. 

Sèmm lì che cercom ven minga on barbon
passa de lì duu ò trii maccaron
per el mè caratter gh’è tròpp bordèll
mì con duu scatt tiri foeura el cortèll.

Eh sì, a Milano piove,
e in più cosa c’è? La confusione!
Tutta colpa della gente
Se nò mì seri bèll quiètt a Milan
Inveci me tocca vegnì in camporèlla
cara la mia gent…

A Pòrta Romana, ier sera pioveva
a Pòrta Vittoria, ier sera pioveva
a Pòrta Venèzia, ier sera pioveva
a Pòrta Noeuva, ier sera pioveva
a Pòrta Garibaldi, ier sera pioveva
a Pòrta Vòlta, ier sera pioveva
a Pòrta Magenta, ier sera pioveva
a Pòrta Gènoa, , ier sera pioveva
a Pòrta Cicca, ier sera pioveva.

a Pòrta Ludovica, ier sera pioveva

a Pòrta Vigentina, ier sera pioveva

Cerca

Facebook!