I tosann de Pòrta Tosa - Cabaret Milano Duemila

di: Claudio Sanfilippo
 

 

 

Ai bèi tosann de Pòrta Tosa
anca a on sant el cœur conquistarà
se te guarden in pee da la ringhera
voeur minga dì che bramen de sposatt.
I tosann de Pòrta Tosa
cerchen l’amor lontan de chì
perchè chì la vita l’è on poo grama
e a lumà in gir te sentet che l’è inscì.

I tosann de Pòrta Tosa come dis ona canzon
hinn naranz de primavera
e mì voraria toccai, ma l’è mèj lassai a stà
gh’hann el brusch sòtta la seda.
Hann faa scappà anca l’allegria
hinn come pan pòss e senza saa
amara sorpresa in Lombardia
e anmò ghe n’è de strada per el mar.
Se te voeuret ona sposa
ona tosa on poo smorfiosa ‘me ona stria
gh’è pròppi minga vèrs de innamorala
a Pòrta Tosa te scappa la poesia.

I tosann de Pòrta Tosa come dis ona canzon
hinn naranz de primavera
e mì voraria toccai, ma l’è mèj lassai a stà
gh’hann el brusch sòtta la seda.
A Pòrta Tosa quèsta sira
l’è dì de fèsta, se balla in mèzz ai praa
e gh’è on’ariètta inscì leggera
che la bellèzza la vola in del cantà.
Sòtta ona lus de luna pièna
on bèll scior in carròzza rivarà
el cattarà la pussee bèlla
e ‘l pòr crist ghe rèsta de ballà.

I tosann de Pòrta Tosa come dis ona canzon
hinn naranz de primavera
e mì voraria toccai, ma l’è mèj lassai a stà
gh’hann el brusch sòtta la seda.
I tosann de Pòrta Tosa come dis ona canzon
hinn naranz de primavera
e mì voraria toccai, ma l’è mèj lassai a stà
gh’hann el brusch sòtta la seda.

Cerca

Facebook!