rossi - Cabaret Milano Duemila

rossi

 • Ai sò dusent ann

  di: Nino Rossi

   

 • Amor in campagna

  di: Nino Rossi

   

 • Autunn

  di: Nino Rossi

   

 • Bèlla Milan

  di: Nino Rossi

   

 • Bòcc e miee (completa)

  di: Nino Rossi

   

 • Bòcc e miee (ridotta)

  di: Nino Rossi

   

 • Bòn dì

  di: Nino Rossi

   

 • Canti per cantà Milan

  di: Nino Rossi

   

 • Carneval

  di: Nino Rossi

 • E allora?

  di: Nino Rossi

 • El gamberatt

  di: Nino Rossi

   

 • El guardian del parco

  di: Nino Rossi
   

 • Fantasia

  di: Nino Rossi
   

 • I cunt del Ragionatt

  di: Nino Rossi
   

 • I giurament

  di: Nino Rossi
   

 • I mascher

  di: Nino Rossi

 • Imputaa

  di: Nino Rossi
   

 • In Val Graticola

  di: Nino Rossi

 • L'angiol custòd

  di: Nino Rossi

 • L'intenzion la gh'era

  di: Nino Rossi

   

Cerca

Facebook!